Our Locations

Qui Chang Branch

No. 24, Qiuchang Road, 

Niaosong District, Kaohsiung City, 833

Tel: +886-7-370-6565

View Branch Info >

Qi Xian Branch

No. 392, Qixian 1st Road, 

Xinxing District, Kaohsiung City, 800

Tel: +886-7-236-7779

View Branch Info >

Ping Deng Branch

No. 51, Pingdeng Road, 

Sanming District, Kaohsiung City, 807

Tel: +886-7-397-9565

View Branch Info >

Yu Cheng Branch

No. 299, Yucheng Road, 

Zuoying District, Kaohsiung City, 813

Tel: +886-7-558-0100

View Branch Info >

Ming Hua Branch

No. 291, Minghua 1st Road,

Zuoying District, Kaohsiung City, 813

Tel: +886-7-556-1211

View Branch Info >

Wen Xin Branch

No. 313, Wenxin Road, 

Gushan District, Kaohsiung City, 804

Tel: +886-7-550-5611

View Branch Info >

Meng Zi Branch

No. 560, Mengzi Road, 

Zuoying District, Kaohsiung City, 813

Tel: +886-7-359-1066

View Branch Info >